Những lỗi "Ngu Nhất" khi cãi lộn với CSGT

Sau khi nghiên cứu vài trăm clip về xử lý vi phạm giao thông của CSGT bạn có thể lên Youtube và search có hàng ngàn video như thế tuy nhiên đa phần tranh luận không có tinh tế

Đây là 9 luận điểm khi tranh luận với CSGT mà bạn cần phải có

 1. Mọi hành vi vi phạm phải có chứng cứ xác thực (Trực tiếp phát hiện lỗi vi phạm hoặc qua các dụng cụ chuyên dụng). Lúc này bằng cách nào đó CSGT phải chứng minh lỗi được lỗi vi phạm
 2. Mọi lỗi vi phạm điều có trong luật giao thông, thông tư, nghị định. Nếu bắt lỗi không có quy định rõ ràng trong luật mà xử lý sẽ gọi là Sai phạm., làm quá nhiệm vụ được phép gọi là Lạm quyền. Bạn có thể yêu cầu lập biên bản và khiếu nại sau này.
 3. Công dân VN có quyền giám sát (Kiểm tra, giám sát) cách làm việc của CSGT tức có thể quay phim, ghi hình chụp hình (Lấy quyền công dân ra để tranh luận) nhưng đừng làm cản trở họ làm việc. Nhưng khi CSGT quy phim bạn lúc này phải được sự đồng ý của bạn (Quyền công dân)
 4. Video, ghi âm, chụp ảnh ... sẽ có căn cứ để khiếu kiện sau này nếu bạn thấy có dấu hiệu xử lý sai phạm của CSGT.
 5. Ghi nhớ tên, số hiệu của CSGT, tuyến đường, thời gian (Để còn biết khiếu nại ai). Quay lại bảng số xe của người thi hành nhiệm vụ
 6. CSGT sẽ còn có cấp trên người sẽ trực tiếp giải quyết nếu CSGT đó bắt sai mà CSGT đó có thể bị hạ bậc, cảnh cáo hoặc trục xuất khỏi ngành (ở đây là ngành Công An)
 7. Khi vi phạm sẽ kèm theo biên bản. Nội dung biên bản phải ghi rõ cụ thể, chi tiết (cái này bạn phải yêu cầu nếu không CSGT viết từ ngữ gài bạn đấy)
  - Tên, số hiệu, cấp bậc của CSGT lập biên bản, ngày giờ, miêu tả lỗi cụ thể chi tiết
  - Nếu CSGT cố tình bắt lỗi sai với luật sẽ không dám lập biên bản vì khi bạn khiếu nại sẽ bị hạ bậc ngay.
 8. Ghi nhớ số tổng đài của CSGT để kịp thời phản ánh về các lỗi bắt sai phạm.
 9. Tranh luận nhẹ nhàng nhưng phải tạo được chứng cứ làm căn cứ khiếu nại lên cấp trên.

Ví dụ cụ thể:
 • CSGT bắt lỗi người vi phạm về kính kiểng, kính thời trang, thiếu kính phải, không có kính bên phải (điều này luật không có quy định) như vậy là bắt sai luật. 
 • Việc bạn cải cùn với CSGT là vô ích, lúc này bạn phải tạo ra các chứng cứ để khiếu nại sau này chính là Video, hình ảnh, ghi âm, yêu cầu biên bản (tránh bị gài từ không lỗi thành có lỗi bằng từ ngữ)........Mọi tình huống tranh luận nếu bạn nắm trong tay chứng cứ mới có giá trị khiếu nại. Nếu không bắt lỗi được bạn CSGT sẽ cho bạn đi lúc này thật ra bạn cũng không làm được gì họ cả, cho dù bạn có cãi thắng thì họ chẳng bị sao.
 • Lúc này CSGT lập biên bản trong nội dung đề cập đến việc xe lắp gương không đúng quy định (Không nêu quy định gì cụ thể cả) lúc này bạn sẽ bị gài vào lỗi sai rồi, bạn phải yêu cầu CSGT ghi rõ lỗi sai cụ thể vào như bắt lỗi Gương chiếu hậu thời trang, kính kiểng, thiếu kính phải hay là không gương phải không được ghi chung chung là Gương không đúng quy định.
 • Lúc này CSGT bắt lỗi sai nên không dám lập biên bản cho bạn đâu và sẽ cho bạn đi.
 • Nhớ điều ý kiến của bạn trước khi kí vào biên bản

Công dân có quyền cao nhất gọi là Quyền làm chủ của nhân dân.

Đảng và nhà nước (các tổ chức nhà nước trong đó ngành Công An) sinh ra để phục vụ nhân dân, của dân, do dân, vì dân. Làm người đầy tớ trung thành của nhân dân. Gắn bó mật thiết chịu sự giám sát và lắng nghe ý kiến của nhân dân. Do vậy CSGT sinh ra là để phục vụ người dân (Quyền làm chủ)

Nhiều người dân ít hiểu biết luật nên hay bị bắt chẹt, không muốn gặp phiền phức nên thôi 100 - 200k rồi đi cho nó xong chuyện để còn đi lo công chuyện. Vô tình sẽ hình thành thói quen rồi sẽ hình thành tiêu cực, điều này xảy ra vô tình là sự kém hiểu biết về luật giao thông của người dân.

Xem thêm về Bắt lỗi gương chiếu hậu không đúng Quy định của CSGT
Xem thêm:

Không có nhận xét nào